Об'єкти будівництва - Галицький експертний центр

Об’єкти будівництва

Home / Об’єкти будівництва

Оцінка відповідності вимогам стандартів, будівельних норм та правил, іншим законодавчим та нормативним документам у сфері пожежної і техногенної безпеки об’єктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення), будівель, споруд, приміщень, території, відкритих технологічних установок (процесів) підприємств, установ та організацій, інших суб’єктів господарювання незалежно від форм власності.

Оцінка відповідності проектної документації на будівництво об’єктів (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення).